Więcej zagranicznych studentów na polskich uczelniach – konkurs na najlepsze projekty promocyjne rozstrzygnięty

czwartek, 23 października 2014

Znamy już jedenaście uczelni, które zwyciężyły w konkursie „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”. Każda z nich może liczyć nawet do 100 tys. zł wsparcia ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Najlepsze projekty przedstawiła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Łódzki. 

Wśród zgłaszanych przez uczelnie pomysłów znalazła się m.in. współpraca z zagranicznymi blogerami i mediami społecznościowymi, stworzenie kompleksowego programu do zbudowania sieci absolwentów o ciekawej ścieżce kariery zawodowej czy powołanie ambasadorów uczelni z różnych obszarów geograficznych. Uczelnie proponowały też wykorzystanie nowoczesnych technologii do budowy wirtualnego przewodnika wspomagającego podróż do Polski potencjalnemu kandydatowi na studia oraz kursy języka polskiego dla obcokrajowców i zajęcia dotyczące  Europy Środkowo-Wschodniej obejmujące zagadnienia polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe.

W tej chwili według danych GUS w polskich szkołach wyższych studiuje 36 tys. zagranicznych studentów. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta wzrosła o siedem tysięcy. - Stawiamy sobie ambitny cel, by w roku 2020 ta liczba przekroczyła 100 tysięcy – tego celu nie osiągniemy bez wysiłku samych uczelni, które muszą budować atrakcyjne programy studiów w języku angielskim, przyciągać wykładowców ze świata, poszukiwać partnerów w różnych regionach, starać się o zagraniczne akredytacje – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

Rozstrzygnięty właśnie konkurs „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” ma umożliwić szkołom wyższym opracowanie i zrealizowanie działań promocyjnych, które zachęcą studentów zagranicznych do studiów w Polsce. W konkursie mogły brać udział publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, które posiadają kilkuletnie doświadczenie w zakresie umiędzynarodowienia uczelni. Przy ocenie wniosków pod uwagę były brane m.in. innowacyjność i spójność projektu, a także jego kosztochłonność.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Priorytetu Działanie 4. 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

LISTA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików