Szumowski: współpraca Instytutów Medycznych z biznesem da impuls do rozwoju innowacji w Polsce

wtorek, 5 września 2017

Nowo powstała platforma THINK-TANK „Innowacje dla Zdrowia” ma służyć jako wielowymiarowa przestrzeń analityczna, realnie stwarzająca możliwości dyskusji dla liderów nauki, biznesu i administracji publicznej. Będzie umożliwiała wymianę doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania i strategii. Powstała w Łodzi z udziałem 6 instytutów naukowo-badawczych. W skład Rady Fundatorów wchodzą przedstawiciele czołowych polskich Instytutów Naukowo-Badawczych:

 • Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
 • Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka,
 • Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH,
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Łukasz Szumowski zaznaczył, że „współpraca pomiędzy nauką a gospodarką do tej pory nie była najlepsza. Strategia zrównoważonego rozwoju zakłada jej zacieśnienie. Think-tank, w którym są zarówno podmioty gospodarcze, jak i z obszaru nauki jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Kompleksowe podejście jest rozwiązaniem problemu niskiej innowacyjności polskiej gospodarki, która nas wszystkich trapi”.

Do zadań THINK-TANK „Innowacje dla Zdrowia” należeć będą m.in.:

 • działania poprawiające funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, propozycje rozwiązań, standardów, wypracowanie modeli funkcjonowania,
 • opracowanie i wdrożenie inicjatyw dzielenia się wiedzą z przedsiębiorcami na rzecz budowy wspólnego kapitału społecznego,
 • propagowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia,
 • wspieranie rozwoju i innowacji w naukach medycznych i okołomedycznych,
 • promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki, lecznictwa i promocji zdrowia,
 • pomoc w transferze wiedzy do przemysłu; działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia,
 • koncentrowanie i wspieranie działań przedstawicieli środowisk nauki, przedsiębiorczości i innych organizacji społecznych na rzecz innowacji w medycynie

Chodzi o to, by instytuty wreszcie zaczęły ze sobą efektywnie współpracować, by spełniały swoje założenia statutowe, czyli innowacyjne badania, wdrożenia i patenty i odgrywały kluczową rolę dla polskiej gospodarki. A to wszystko w ścisłej współpracy z przemysłem, by wspólnie inicjować badania i skutecznie aplikować o środki krajowe i unijne, tworzyć centra referencyjne i testować najnowocześniejsze rozwiązania medyczne oraz (...), by tworzyć rozwiązania ułatwiające skuteczny rozwój nauk medycznych – zaznaczył pomysłodawca think-tanku, dyrektor łódzkiego ICZMP prof. Maciej Banach.

Pierwszym dużym przedsięwzięciem, które planuje think-tank, ma być I Ogólnopolski Kongres "Innowacje dla Zdrowia", który odbędzie się na początku przyszłego roku.


Więcej informacji na stronie ICZMP

Tagi: Łukasz Szumowski, badania, badania i rozwój, Zdrowie Publiczne, współpraca

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików