Skład Rady NPRH (2014-2016) oraz członkowie zespołów specjalistycznych (2015-2016)

środa, 1 lipca 2015

Skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2014-2016)

1. prof. Ewa Domańska, UAM
2. prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk z UAM
3. prof. Grażyna Jurkowlaniec, UW
4. dr Emanuel Kulczycki, UAM
5. prof. Karol Myśliwiec, członek rzeczywisty PAN
6. prof. Ryszard Nycz, UJ - przewodniczący NPRH
7. prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
8. prof. Ewa Stefania Rewers, UAM
9. dr hab. Jan Sowa, UJ
10. prof. Jerzy Strzelczyk, emerytowany pracownik UAM
11. prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN.

Skład Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2014-2016)

1. przewodniczący – Waldemar Kuligowski;
2. członkowie:
• Arleta Beata Adamska-Sałaciak,
• Mirosław Grzegorz Filiciak,
• Wincenty Cesluk-Grajewski,
• Dorota Folga-Januszewska,
• Paweł Damian Pieniążek,
• Karol Mieczysław Szymczak,
• Tomasz Andrzej Wiślicz,
• Robert Krzysztof Wiśniewski.

Link do Dziennika Urzędowego

Skład Zespołu specjalistycznego do spraw oceny projektów modułu „Rozwój” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2015-2016)

1. przewodniczący - Andrzej Gwóźdź;
2. członkowie:
• Wojciech Bałus,
• Mirosław Duchowski,
• Adam Dziadek,
• Stanisław Jankowiak,
• Grażyna Ewa Karpińska,
• Tomasz Komendziński,
• Anna Kutaj-Markowska,
• Krzysztof Moraczewski,
• Wojciech Nowakowski,
• Paweł Rodak,
• Bogusław Skowronek,
• Piotr Stalmaszczyk,
• Piotr Wołyński,
• Anna Ziębińska-Witek.

Link do Dziennika Urzędowego

Skład Zespołu specjalistycznego do spraw oceny projektów modułu „Umiędzynarodowienie” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2015-2016)

1. przewodniczący – Jerzy Jarniewicz;
2. członkowie:
• Andrzej Ignacy Bronk,
• Andrzej Buko,
• Agnieszka Chmiel,
• Przemysław Roman Czapliński,
• Wojciech Antoni Fałkowski,
• Mirosław Grzegorz Filiciak,
• Andrzej Friszke,
• Michał Herer,
• Robert Adam Lew,
• Maria Joanna Poprzęcka.

Link do Dziennika Urzędowego

Skład Zespołu specjalistycznego do spraw oceny projektów modułu „Tradycja” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2015-2016)

1. przewodniczący – Marcin Cieński;
2. członkowie:
• Wojciech Chudziak,
• Adam Grobler,
• Krystyna Kleszcz
• Adam Nobis,
• Anna Oleńska,
• Adam Tomasz Pawłowski,
• Jan Andrzej Święch,
• Tomasz Andrzej Wiślicz-Iwańczyk,
• Alina Grażyna Żórawska-Witkowska.

Link do Dziennika Urzędowego

Podstawa prawna działania Rady NPRH

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików