Rozpoczął się program Polski Erasmus dla Ukrainy

czwartek, 20 listopada 2014

Pierwsi ukraińscy studenci, stypendyści programu Polski Erasmus dla Ukrainy, zaczynają studia na polskich uczelniach. 

Polski Erasmus dla Ukrainy to inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W ramach programu w tym roku na polskich uczelniach studiować będzie 85 ukraińskich studentów, mieszkających na terenach działań militarnych. Kształcenie się na dobrych uczelniach ma wesprzeć budowanie demokratycznych instytucji i rozwój kapitału społecznego na Ukrainie.

– Ukraina jest dziś w szczególnej trudnej sytuacji budowania demokratycznego państwa. Kluczowe w demokracji jest wzmacnianie instytucji demokratycznych; wzmacnianie kapitału społecznego, dbanie o przyszłość młodych ludzi – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.


Pięćdziesięciu pierwszych studentów już rozpoczęło studia na dwunastu uczelniach. Są to: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Szczeciński. Docelowo w programie weźmie udział 20 uczelni.

– Przyjmowanie studentów ukraińskich na polskie uczelnie w ramach Polskiego Erasmusa dla Ukrainy jest też elementem umiędzynarodawiania uczelni. Ważne jest, by nie tworzyć osobnych akademików, enklaw dla obcokrajowców, ale za to tworzyć programy na uczelniach, które pomogą budować jedną akademicka społeczność – podkreśla prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Studenci ukraińscy  studiować będą przede wszystkim: zarządzanie, europeistykę, ekonomię, informatykę, transport, inżynierię środowiska, mechanikę i budowę maszyn oraz automatykę i robotykę.

– Chcemy, by na dobrze prowadzonych kierunkach studiów w Polsce młodzi Ukraińcy zdobyli wiedzę o Europie, o stanowieniu europejskiego prawa i budowania europejskiej wspólnoty, wiedzę o zarządzaniu administracją i instytucjami demokratycznego państwa. W pakiecie stypendialnym proponujemy też stypendia na kierunkach technicznych – ważnych do budowania innowacyjnej gospodarki – mówi minister nauki.

Polski Erasmus dla Ukrainy skierowany jest do mieszkańców całej Ukrainy. Pierwszeństwo mają wnioski osób z terenów objętych działaniami militarnymi, które straciły źródło utrzymania. Program stypendialny zbudowany jest na podobnym założeniu jak europejskie programy Erasmus i Erasmus +, które pozwalają na odbycie części studiów w jednym z państw Unii Europejskiej.

Stypendyści programu Polski Erasmus dla Ukrainy będą bezpłatnie studiować w Polsce dwa semestry. Dodatkowo otrzymają 900 zł stypendium na utrzymanie się.

Koszt  programu to ponad 10,7 mln zł. Skorzysta z niego łącznie 550 osób – 500 studentów oraz 50 doktorantów. Dofinansowanie polskiego rządu obejmie studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na polskich uczelniach oraz koszty utrzymania w czasie rocznego pobytu w Polsce.

***

Obecnie studenci z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców studiujących w Polsce: 42 procent. W roku akademickim 2013/2014 w naszym kraju studiowało  15 tys. obywateli Ukrainy, 4 tys. z nich już teraz otrzymuje różnego rodzaju dofinansowanie (zwolnienia z opłat za studia, stypendia).

Informacje przydatne studiującym w Polsce Ukraińcom podaje specjalny, przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego serwis dla studiujących www.go-poland.pl Ma on także wersję ukraińską www.go-poland.pl/uk

Tagi: Polski Erasmus dla Ukrainy

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików