Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie o „Pakiecie dla humanistyki”

wtorek, 15 kwietnia 2014

RGNiSW dobrze oceniła rozwiązania przedstawione przez MNiSW w „Pakiecie dla humanistyki”. Wśród nich znalazły się takie propozycje jak: zwiększenie puli studentów uprawnionych do bezpłatnego studiowania drugiego kierunku studiów, poszerzenie formuły programów studiów m.in. o zajęcia humanistyczne,  a także kontynuacja programu kierunków zamawianych oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki .

W podpisanej 10 kwietnia uchwale poza pozytywną oceną pakietu, Rada wskazała również na potrzebę przyjęcia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego uwzględniającą m.in. rolę nauk humanistycznych i społecznych w procesie rozwoju i modernizacji kraju.  „Ważną kwestią, obecną w europejskim dyskursie na temat <<modernizacji uniwersytetów>> jest budowanie kapitału społecznego – zauważa się w tym kontekście problemy umiejętności prowadzenia debaty obywatelskiej, a także zaufania i innych ważnych elementów dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Należy uwzględnić potencjał poszczególnych dyscyplin naukowy humanistycznych i społecznych w tym zakresie” – czytamy w uchwale RGNiSW.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. Współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików