Prof. Aleksander Bobko: Podpisano umowę trójstronną ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy

wtorek, 14 listopada 2017

Podniesienie rangi dotychczasowego partnerstwa, nadanie mu charakteru trójstronnego i podejmowanie wspólnych działań planowanych na trzyletni okres – to najważniejsze cele, którym przyświecało dzisiejsze podpisanie Umowy trójstronnej o partnerstwie i współpracy między KRASP i FRP ze strony polskiej, i Związkiem Rektorów ze strony ukraińskiej.

Umowa trójstronna o partnerstwie i współpracy

- Ta inicjatywa ma na celu zbliżenie, wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy stroną polską i ukraińską. Rozumiemy, że zaraz po więzach pomiędzy rektorami, tworzą się więzy pomiędzy poszczególnymi środowiskami akademickimi i uniwersytetami, na czym bardzo nam zależy – mówił prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Polskie i ukraińskie uniwersytety mają teraz wspaniały czas, by budować wzajemną współpracę i wymieniać się doświadczeniami – dodał wiceminister.

Najważniejszym punktem wizyty delegacji Związku Rektorów Ukrainy w Polsce było spotkanie z przedstawicielami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, KRASP i FRP w siedzibie MNISW, podczas którego podpisano Umowę trójstronną o partnerstwie i współpracy. W spotkaniu wzięli udział także m.in. Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce oraz dr Natalia Łukova-Czujko, radca ministra edukacji i nauki Ukrainy.

Postanowienia umowy:

Partnerzy deklarują intencje współdziałania w realizacji podejmowanych przedsięwzięć i inicjatyw z ministrami ds. szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i na Ukrainie, co obejmować będzie:

  • informowanie o zakresie uzgadnianych działań i przedsięwzięć, planowanych i aktualnie realizowanych,
  • przedstawianie raportów o ich realizacji i wynikach,
  • uzgadnianie udziału przedstawicieli ministrów w wybranych działaniach w odpowiedzi na zaproszenie Partnerów, a także zakresu i form ewentualnego wsparcia na ich wniosek, w tym finansowego, ze strony ministrów,
  • współdziałanie z ministrami na ich zaproszenie, w realizacji postanowień międzyrządowych lub resortowych umów o współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
  • podejmowanie przez Partnerów wspólnych działań z innymi podmiotami, w tym pochodzącymi z innych krajów, jeśli wspierać to będzie prowadzoną w Polsce i na Ukrainie politykę rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki,
  • wspieranie działań doskonalących formułę współpracy środowisk akademickich, z uwzględnieniem rankingów szkół wyższych oraz wspólnych międzynarodowych projektów wydawniczych, w tym monografii naukowych,
  • wspieranie działań typu „networking” dla uczelni polskich i ukraińskich.

Wspólna wymiana doświadczeń

Wizyta delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy potrwa pięć dni (12-16 listopada). Podczas wizyty w Polsce, rektorzy z Ukrainy wzięli udział w debacie panelowej na temat przywództwa w uczelni i sztuki rektorstwa w ramach III Konferencji dla liderów zarządzania uczelniami LUMEN 2017, odbywającej się m.in. pod patronatem MNiSW. Rektorzy odwiedzą także uczelnie w Warszawie i Krakowie.

Tagi: MNiSW, Aleksander Bobko, współpraca międzynarodowa, umiędzynarodowienie, Ukraina, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików