Pierwszy UTW ze wsparciem ministerstwa nauki

środa, 15 lutego 2017

Konkurs na wsparcie celów UTW został ogłoszony w ramach tzw. strategii Gowina, której jednym z filarów jest społeczna odpowiedzialność nauki. Spośród 85 ofert, które wpłynęły do MNiSW, wybrano 16 najlepszych.

UTW to szansa dla uczestników zajęć na realizację licznych projektów we współpracy ze studentami, pracownikami naukowymi i dydaktycznymi PWSZ poprzez:

  • aktywizację intelektualną i społeczną;
  • poszerzanie wiedzy oraz rozwój zainteresowań;
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  • wykorzystanie potencjału intelektualnego i społecznego.

Dzisiaj w uroczystości przyznania decyzji finansowania projektu - "Razem tworzymy senioralną przestrzeń́ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Uniwersytety Trzeciego Wieku" udział wzięli:

  • Maria Kanior, prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie,
  • prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, rektor PWSZ w Tarnowie,
  • Grzegorz Kądzielawski, szef gabinetu politycznego wiceprezesa RM, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

Zadania UTW są realizowane poprzez wykłady i seminaria z różnych dziedzin, warsztaty, kursy językowe i komputerowe, działalność na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia czy  aktywizację kulturalną.

Łączna pula dofinansowania UTW wyniesie blisko 4 mln złotych.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików