Nowy przewodniczący Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

czwartek, 3 lipca 2014

Został nim prof. Ryszard Nycz - teoretyk i historyk literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkowie nowej Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) wybrali go dziś większością głosów. Rada rozpoczęła już prace nad zmianą formuły NPRH.

Prof. dr hab. Ryszard Nycz zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i kultury. Jest kierownikiem Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autorem ponad 160 publikacji. Redaktorem m.in. tomów: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie oraz Postmodernizm. Antologia przekładów. Prof. Nycz jest także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Collegium Invisibile. Posiada wiele nagród, odznaczeń, wyróżnień m.in.: nagrodę im. Aleksandra Brücknera Wydziału I PAN (1994); medal KEN (2002); nagrodę subsydium profesorskie FNP (2002); Prezesa Rady Ministrów RP za wybitny dorobek naukowy (2003).

Nowa Rada NPRH została powołana na trzy lata. Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska wręczyła nominacje jej członkom w trakcie inauguracyjnego posiedzenia 21 maja. Członków Rady wskazało środowisko naukowe oraz minister nauki. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk (PAN), Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Swoich reprezentantów wybrały też Komitet Polityki Naukowej (KPN) i Rada Młodych Naukowców (RMN).

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w nowym składzie:

1. prof. Ryszard Nycz, UJ - przewodniczący, osoba wskazana przez Polską Akademię Umiejętności oraz Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

2. prof. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN, osoba wskazana przez Polską Akademię Nauk.

3. prof. Ewa Domańska, UAM, osoba wskazana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4. prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, UAM, osoba wskazana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

5. prof. Grażyna Jurkowlaniec, UW, osoba wskazana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

6. dr Emanuel Kulczycki, UAM, osoba wskazana przez Radę Młodych Naukowców.

7. prof. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN, osoba wskazana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

8. prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik, Uniwersytet Łódzki, osoba wskazana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

9. prof. Ewa Stefania Rewers, UAM, osoba wskazana przez Komitet Polityki Naukowej.

10. dr hab. Jan Sowa, UJ, soba wskazana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

11. prof. Jerzy Strzelczyk, emerytowany pracownik UAM, osoba wskazana przez Polską Akademię Umiejętności.

12. prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN, osoba wskazana przez Polską Akademię Nauk.

***

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony 5 listopada 2010 roku. W jego ramach przyznano humanistom na badania już blisko 280 mln zł. W latach 2011-2013 w każdym z modułów spośród ponad 2000 nadesłanych projektów zostało wyróżnionych 605. W następnej edycji konkursów NPRH resort nauki przeznaczy kolejne 80 mln zł na rozwój badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików