Nowy konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

środa, 31 lipca 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. To ostatni z konkursów w ramach tegorocznej edycji NPRH.

Do konkursu  można zgłaszać projekty obejmujące tłumaczenia i publikację elektronicznych wydań w innych wersjach językowych polskich dzieł o najwyższym poziomie naukowym. Konkurs ma również na celu wprowadzenie do światowego obiegu elektronicznych wydań najważniejszych czasopism polskiej humanistyki.

O środki ubiegać się mogą np. jednostki naukowe, biblioteki naukowe, towarzystwa naukowe i fundacje, działające na rzecz nauki. Wnioski przyjęte do konkursu będą oceniane m.in. pod kątem ich wartości naukowej, pod uwagę brane będą również sposób upowszechniania wyników oraz zasadność planowanych kosztów. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy.  Termin zgłaszania wniosków upływa 30 września 2013 r. 

W ramach NPRH ogłoszone zostały już konkursy skierowane m.in. do uczonych podejmujących prace dokumentacyjne, edytorskie i badawcze o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (moduł badawczy 1.1) oraz do polskich i zagranicznych naukowców, realizujących projekty naukowe we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej (moduł badawczy 1.2). Kolejny konkurs dedykowany został w szczególności młodym humanistom (moduł 2.1). 

Dodatkowe informacje o konkursie w module upowszechniającym wyniki badań (3.1 i 3.2) dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony 5 listopada 2010 roku. W jego ramach przyznano humanistom na badania już blisko 200 mln zł. W III edycji konkursów NPRH resort nauki przeznacza kolejne 80 mln zł.

NPRH to nie jedyne wsparcie dla badaczy z obszaru nauk humanistycznych. Badania prowadzone przez humanistów oraz staże podoktorskie dofinansowuje także Narodowe Centrum Nauki.  W 2012 r. NCN przyznało finansowanie projektom w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce na kwotę około 147 mln zł.

Równy dostęp do grantów – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki – mają naukowcy z uczelni publicznych i niepublicznych.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików