Znamy Radę i nową formułę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, który od 2010 r. wspiera polskich uczonych, od tego roku będzie działał w zmienionej formule.  Programem w nowej odsłonie pokieruje Rada, której skład ogłosił dziś na konferencji prasowej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

- Rozwój humanistyki to jeden z priorytetów w działaniach ministerstwa – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – W porozumieniu z Narodowym Centrum Nauki przekażemy na badania humanistyczne dodatkowe 17 mln zł. Liczymy, że dzięki temu poziom skuteczności będzie wyższy niż w dotychczasowych konkursach – zadeklarował szef resortu. Oprócz wspomnianej kwoty NCN będzie dysponował również środkami, które do tej pory rozdzielane były w ramach modułu Rozwój.

Zmiany w formule NPRH, o których opowiadał Jarosław Gowin, są wynikiem rozmów ze środowiskiem naukowym. Dlatego m.in. ministerstwo zdecydowało się na rezygnację z modułu Rozwój. – Moduł ten powtarzał konkursy realizowane przez Narodowe Centrum Nauki. – powiedział obecny na konferencji prof. Włodzimierz Bolecki, nowy przewodniczący Rady NPRH. – Zależy nam przede wszystkim na uspójnieniu systemu grantowego i polskiej nauki, tak by wspólnym wyznacznikiem dla NCN, NCBR i NPRH była wysoka jakość – wyjaśnił prof. Bolecki.

Na temat przyszłego kształtu programu wypowiedziała się również prof. Maria Dzielska. Musimy pamiętać, że nasze humanistyczne dziedzictwo narodowe jest opracowane tylko szczątkowo. Potrzebujemy nie pojedynczych naukowców, ale całych zespołów, by stworzyć tę kompletną syntezę. Należy skupić się na dziedzinach, które nie były jeszcze w ogóle opracowywane.

Nowa formuła NPRH

Zgodnie z zapowiedziami ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, w nowej formule NPRH znalazły się dwa moduły: Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia. Oprócz modułów, minister będzie mógł również przeprowadzić konkurs na projekty zamawiane – związane np. z prowadzoną polityką naukową.

Moduł Dziedzictwo narodowe umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych, które będą miały szczególne znaczenie dla polskiej humanistyki. W ten sposób szanse na zdobycie finansowania będą miały projekty, które przekraczają ograniczenia programowe NCN czy NCBR.

Chodzi tu przede wszystkim o dwa rodzaje badań. Pierwszy to przedsięwzięcia o charakterze dokumentacyjnym, edytorskim czy słownikowym realizowane przez wyspecjalizowane zespoły. Drugim rodzajem są badania nad kluczowym dziedzictwem narodowym, które stanowić będą punkt odniesienia dla polskiej humanistyki.

W module Uniwersalia nacisk położony zostanie na działalność translatorską oraz wydawniczą – zarówno w przypadku czasopism oraz publikacji zwartych. W ramach modułu organizowane będą dwa konkursy.

Pierwszy umożliwi sfinansowanie przekładów najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki (dawnych i nowych) na języki kongresowe (priorytetowy będzie w tym wypadku język angielski). Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie możliwość publikacji dzieła w jednym z renomowanych wydawnictw zagranicznych. Drugi konkurs pozwoli na powiększenie polskiej biblioteki humanistycznej przez opracowanie wydań krytycznych najważniejszych dzieł humanistyki światowej.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to unikatowy w skali europejskiej program grantowy skierowany wyłącznie do humanistów. Wszystkie informacje na temat programu oraz listy dotychczasowych laureatów można znaleźć na stronie MNiSW.


Skład Rady NPRH


prof. Włodzimierz BoleckiProf. Włodzimierz Bolecki – historyk i teoretyk literatury. Profesor nauk humanistycznych. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie kieruje Pracownią Poetyki Historycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach m.in. poetyki historycznej, historii literatury XX w., literatury emigracyjnej, teorii i historii form narracyjnych, intertekstualności, komunikacji literackiej, metodologii badan literackich, a także problemach modernizmu i postmodernizmu.


prof. Maria DzielskaProf. Maria Dzielska –historyczka i filolożka klasyczna, tłumaczka tekstów źródłowych, wyspecjalizowana w historii późno-antycznego Rzymu i wczesnego Bizancjum. Popularyzuje wiedzę o antyku i kulturze klasycznej w telewizji: audycje „Ogród Sztuk”, „Grzechy po polsku” w TVP, „Rozmowy istotne” w TVP Kultura.
 


prof. Andrzej NowakProf. Andrzej Nowak – historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN (kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ), były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Zajmuje się głównie historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX-XX wieku. Jest znawcą historii stosunków polsko-rosyjskich.


dr hab. Violetta WróblewskaDr hab. Violetta Wróblewska – kierowniczka Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodnicząca Rady Muzealnej Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział Toruń. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół folkloru tradycyjnego i współczesnego, literatury i kultury dziecięcej oraz popularnej. Jest miłośniczką bajek ludowych i baśni literackich oraz kryminałów.


prof. Michał WojciechowskiProf. Michał Wojciechowski – profesor teologii. Wykłada na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie jest kierownikiem katedry. Większość jego twórczości naukowej dotyczy Biblii, ale autor zajmuje się też innymi dziedzinami, jak kultura grecka epoki hellenistycznej, starożytny judaizm, patrologia, współczesne chrześcijaństwo, etyka w gospodarce i polityce.


prof. Kazimierz OżógProf. Kazimierz Ożóg – profesor nauk humanistycznych, obecnie pracujący na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doktorat zdobył w 1982 roku, natomiast habilitację w 1991 roku. W 2003 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim współczesną polszczyzną m.in. o przemianach języka na tle przemian współczesnej kultury.


prof. Józef MareckiKs. prof. Józef Marecki – archiwista i historyk, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Oprócz archiwistyki zajmuje się również heraldyką oraz symboliką kościelną. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się również historia najnowsza oraz historia wspólnot zakonnych.


prof. Monika Adamczyk-GarbowskaProf. Monika Adamczyk-Garbowska – literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych. Specjalistka w zakresie literatury amerykańskiej i porównawczej. Pracuje w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS. Zajmuje się także tłumaczeniem literatury angielskiej i jidysz. Członek redakcji półrocznika "Studia Judaica" (Kraków) i rocznika "Polin: Studies in Polish Jewry" wydawanego przez The Littman Libraty of Jewish Civilization w Oxfordzie.


prof. Tadeusz SzubkaProf. Tadeusz Szubka – filozof, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2003 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego; kieruje Zakładem Ontologii i Filozofii Analitycznej. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz towarzystw międzynarodowych: American Philosophical Association, Aristotelian Society oraz Mind. W swoich książkach poruszał tematy m.in. metafizyki analitycznej oraz antyrealizmu semantycznego.


dr hab. Marek CichockiProf. Marek Cichocki – germanista, filozof, politolog. Dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin oraz redaktor naczelny periodyku „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”. Wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współwydawca rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”. Specjalizuje się w tematyce niemieckiej, integracji europejskiej i historii idei politycznych.


prof. Joanna SosnowskaProf. Joanna Sosnowska – historyczka sztuki, wykładowczyni w Instytucie Sztuki PAN. Zorganizowała i przez 9 lat kierowała w Collegium Civitas studium podyplomowym Historia sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna. Członek zespołu redakcyjnego “Rocznika Historii Sztuki”. W 2015 roku otrzymała srebrny medal “Zasłużony kulturze Gloria Artis”. Zajmuje się polską sztuką XIX, XX i XXI wieku, krytyką artystyczną i metodologią historii sztuki.


prof. Tomasz JasińskiProf. Tomasz Jasiński – historyk, mediewista, wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN. Prowadzi badania z zakresu mediewistyki i źródłoznawstwa, a zwłaszcza dziejów historiografii średniowiecznej, rocznikarstwa i dyplomatyki.

Tagi: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NPRH, Jarosław Gowin, Leszek Sirko

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików