Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ma nową radę

środa, 21 maja 2014

– Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powinien kreować wizję rozwoju polskiej humanistyki. Jest wyjątkowy w Europie – podkreślała prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister nauki wręczyła nominacje nowym członkom Rady NPRH. Prof. Lena Kolarska-Bobińska w trakcie inauguracyjnego posiedzenia Rady NPRH, które odbyło się w gmachu Ministerstwa Nauki, podkreślała rolę humanistyki wśród innych dziedzin nauki.

– Humanistyka ma kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjności – mówiła minister nauki. Dodała też, że na NPRH przeznacza się 50 proc. wszystkich środków na pogramy ministra nauki.

Nowa Rada NPRH została powołana na trzy lata. Jej członków wskazało środowisko naukowe, oraz minister nauki. W składzie Rady znaleźli się przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk (PAN), Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Swoich reprezentantów wybrali też Komitet Polityki Naukowej (KPN) i Rada Młodych Naukowców (RMN).

– Dyskusja nad kierunkami zmian NPRH będzie odbywać się w oparciu o doświadczenia ustępującej Rady. Cieszę się także na świeże spojrzenie, które wniosą osoby krytycznie odnoszące się do rozwoju polskiej humanistyki. Zależało nam na tym, by uczestniczyły w pracach Rady NPRH – mówiła minister nauki.

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w nowym składzie:

 1. prof. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN
 2. prof. Ewa Domańska, UAM
 3. prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk z UAM
 4. prof. Grażyna Jurkowlaniec, UW
 5. dr Emanuel Kulczycki, UAM
 6. prof. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN
 7. prof. Ryszard Nycz, UJ
 8. prof. Jarosław Mikołaj Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
 9. prof. Ewa Stefania Rewers, UAM
 10. dr hab. Jan Sowa, UJ
 11. prof. Jerzy Strzelczyk, emerytowany pracownik UAM
 12. prof. Elżbieta Maria Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN

***

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki został ustanowiony 5 listopada 2010 roku. W jego ramach przyznano humanistom na badania już blisko 200 mln zł. W trzeciej edycji konkursów NPRH resort nauki przeznaczył kolejne 80 mln zł rozwój badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików