Najwybitniejsi polscy naukowcy uhonorowani nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

czwartek, 7 grudnia 2017

Szeroko znani w międzynarodowym środowisku akademickim , posiadający wybitny dorobek naukowy, promujący rodzime badania i wnoszący szczególny wkład w rozwój współczesnego świata. Tak opisać można laureatów tegorocznych nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nagrody  FNP wręczono już po raz 26.

Prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych badaczy

– Dzięki odkryciom i badaniom ludzi takich jak laureaci nagród Fundacji na Rzecz nauki Polskiej pokazujemy, że kondycja rodzimej nauki jest bardzo dobra. Jesteśmy gotowi podjąć się najtrudniejszych wyzwań i zapewnić Polsce znaczące miejsce na arenie międzynarodowej – tak o nagrodzonych badaczach powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Premier Gowin razem z wiceministrem Łukaszem Szumowskim reprezentował resort nauki na gali, która odbyła się 6 grudnia w  Zamku Królewskim.

Nawet 200 tys. zł do zdobycia

Nagroda FNP to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców, których osiągnięcia badawcze zostały zaprezentowane w Polsce lub poza jej granicami, ale warunkiem nominowania jest afiliowanie odkrycia publikacją wydaną w polskiej jednostce. Laureaci mogli zdobyć nawet 200 tys. złotych.

Od 2011 roku nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

  • nauki o życiu i o Ziemi,
  • nauki chemiczne i o materiałach,
  • nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie,
  • nauki humanistyczne i społeczne.

Tegoroczni laureaci: limfocyty T, synteza koroli, fale grawitacyjne i dzieje kolekcjonerstwa

Nagrody FnP przyznawane są od 1992 roku. Grono laureatów liczy już 95 wybitnych przedstawicieli polskiej nauki. W tym roku uhonorowani zostali:

Prof. Piotr Trzonkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskim zastosowaniem w terapii komórkowej chorób człowieka. Szczególnie godne podkreślenia były prace prof. Trzaskowskiego w zakresie opracowania, rozwinięcia i zastosowania u pacjentów – ze spektakularnym sukcesem - terapii komórkowej osłabiającej działanie układu odpornościowego.

Prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów. Nagrodą Fundacji zostały uhonorowane osiągnięcia prof. Daniela Gryko w zakresie syntezy koroli i porfiryn oraz badania ich właściwości fotofizycznych. Prof. Gryko projektuje i syntezuje takie związki. Opracował efektywną metodę otrzymywania koroli (barwników organicznych), co otworzyło nowe perspektywy dla ich zastosowań, m.in. w medycynie i diagnostyce medycznej.

Prof. Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych. Prof. Trautman wykazał, że fale grawitacyjne istnieją, a ich detekcja jest możliwa. Jego wczesne prace stały się podstawą do większości późniejszych badań nad teorią fal grawitacyjnych, co uznawane jest za jeden z największych sukcesów polskiej fizyki teoretycznej po II wojnie światowej.

Prof. Krzysztof Pomian z CNRS w Paryżu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za  pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury europejskiej. Wyróżnione zostały interdyscyplinarne badania prof. Pomiana  w zakresie historii, kultury, polityki i filozofii europejskiej. Wyróżniono teorię muzealnictwa oraz analizę wpływu kolekcjonerstwa na życie intelektualne.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – wsparcie dla naukowców i badaczy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Stanowi największe w Polsce pozabudżetowe źródło finansowania nauki. Do statutowych celów fundacji należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. FNP realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Więcej informacji pod adresem fnp.org.pl.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików