Minister prof. Aleksander Bobko zakończył pracę w MNiSW

poniedziałek, 12 marca 2018

Prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończył dzisiaj pracę w resorcie nauki. W ciągu dwóch lat urzędowania odpowiadał m.in. za umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Współtworzył Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, instytucję mającą za cel odwrócenie drenażu mózgów i przyciągnięcie do Polski najlepszych badaczy. – Jestem wdzięczny panu ministrowi za ponad dwa lata ciężkiej, owocnej i – przede wszystkim – inspirującej pracy – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Profesor Bobko był odpowiedzialny za koordynację zadań związanych ze szkolnictwem wyższym, w szczególności organizacji uczelni, studiów wyższych oraz jakości kształcenia. W toku swojej pracy zajmował się umiędzynarodowieniem polskiej nauki. Dzięki jego działaniom wzmocniona została wielostronna współpraca z zagranicą, w tym w obszarze promocji rodzimego szkolnictwa wyższego i upowszechniania języka polskiego.

Jako wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Aleksander Bobko czynnie włączył się w tworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – pełnił wobec niej również funkcje nadzorcze. W czasie pracy dla resortu nauki partycypował w pracach Stałego  Komitetu Rady Ministrów. Współpracował też z Polską Komisją Akredytacyjną, konferencjami rektorów, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów. Jako sekretarz stanu zajmujący się nadzorem nad uczelniami brał udział w konsultacjach i współtworzył Konstytucję dla Nauki – nowatorski projekt reformy nauki i szkolnictwa wyższego. 

Prof. Aleksander Bobko, senator IX kadencji, na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołany został 1 grudnia 2015 roku. Z wykształcenia jest filozofem, specjalizuje się w klasycznej filozofii niemieckiej oraz współczesnej problematyce moralnej i polityczno-społecznej. Od 2009 – profesor tytularny nauk humanistycznych, pełnił funkcje prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Od 2012 był rektorem tej uczelni.

 

Tagi: Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, szkolnictwo wyższe, nauka, umiędzynarodowienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików