Jarosław Gowin w Miękini o społecznej odpowiedzialności nauki

poniedziałek, 13 lutego 2017

Mobilne laboratoria odnawialnych źródeł energii, edukowanie uczniów i samorządowców, a także współpraca z lokalnym biznesem – to przykłady społecznej odpowiedzialności, jakie prowadzi Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH „Miękinia”. Centrum odwiedził dzisiaj wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Społeczna odpowiedzialność nauki to jeden z trzech filarów tzw. strategii Gowina, ogłoszonej we wrześniu ubiegłego roku. U jej podstaw leży przekonanie, że nauka to nie tylko poszerzanie wiedzy, ale również służba społeczności.

Centrum „Miękinia” to jednostka edukacyjno-badawcza utworzona na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, mająca swą siedzibę w małopolskiej Miękini. Powstała, aby wzmocnić potencjał edukacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej – oprócz laboratoriów przeznaczonych dla studentów krakowskich uczelni „Miękinia” dysponuje również OZE-Busem, czyli jeżdżącą pracownią wyposażoną w aparaturę OZE. OZE-Bus dociera do szkół ponadgimnazjalnych, a także na targi ekologiczne, upowszechniając pozytywne skutki stosowania OZE dla środowiska i gospodarki.

Centrum „Miękinia” uczestniczy także w inicjatywach badawczych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim jako Centrum Transferu Wiedzy prowadzi działalność doradczą, audytową i koncepcyjną na rzecz małopolskich przedsiębiorców.

Tagi: Jarosław Gowin, Społeczna odpowiedzialność nauki, odnawialne źrodła energii

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików