Gowin: humanistyka musi zerwać z masowością

czwartek, 20 kwietnia 2017

– Humanistyka ma sens i jest potrzebna. Ale tylko jako kierunek elitarny – masowość jest w tym przypadku pułapką – powiedział na konferencji „Po co promować nauki humanistyczne i społeczne?” wicepremier Jarosław Gowin.

– Obraz rynku pracy, który rysuje się na podstawie danych z Ogólnopolskiego Systemu Monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, nie potwierdza powszechnych dzisiaj opinii, że po kierunkach humanistycznych i społecznych nie ma pracy. Dla dobrych humanistów jest dobra praca. Kluczowy jest jednak przy tym wysoki poziom kształcenia i zerwanie z masowością – stwierdził szef resortu nauki.

Społeczno-kulturowe podglebie innowacji

Jarosław Gowin zadał również kłam przekonaniu, że innowacyjność jest domeną jedynie kierunków ścisłych. – Z badań, jakie przeprowadziliśmy wśród przedsiębiorców, wynika, że kluczową barierą, jeśli chodzi o rozwój innowacyjności w Polsce, jest słabość kapitału społecznego. A więc brak takich cech jak otwartość, umiejętność współpracy czy przewodzenia grupie. Innowacje technologiczne będą tym skuteczniej aplikowane, im bardziej będą opierały się na czynnikach społeczno-kulturowych – dodał wicepremier.

Bezinteresowny wymiar nauk społeczno-humanistycznych

Gowin zwrócił uwagę na nieodzowność etyki w rozwoju technologicznym, podkreślił również bezinteresowny wymiar nauk społeczno-humanistycznych, który – jakby na przekór tej bezinteresowności – ma również charakter utylitarny. – Dzięki rozwijaniu tych nauk wzmacniamy rdzeń naszej tożsamości, i to nie tylko w wymiarze narodowym, czy europejskim, ale również w tym najszerszym – ludzkim – dodał.

Humanistyka – działania naprawcze

Minister nauki podkreślił, że w stosunku do lat ubiegłych podejście do nauk humanistyczno-społecznych zmieniło się w sposób znaczący. Dowodem na to ma być nie tylko poświęcenie odrębnej konferencji organizowanej przez resort nauki w ramach Narodowego Kongresu Nauki humanistyce, ale również zwiększenie strumienia pieniędzy, jakie do niej trafia. – Zwiększyliśmy środki w ramach Narodowego Centrum Nauk na konkursy dotyczące humanistyki, nadaliśmy nową formułę Narodowemu Programowi Rozwoju Humanistyki, która w istotny sposób wpłynęła na standard tego programu. Lada chwila, myślę, że już w maju lub czerwcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi pierwszy konkurs dedykowany naukom społecznym i humanistycznym – GOSPOSTRATEG – zapowiedział Jarosław Gowin.

***

Konferencja „Po co promować nauki humanistyczne i społeczne?” jest częścią projektu „Humanistyka ma przyszłość”, realizowanego przez Akademię Ignatianum w Krakowie w ramach programu DIALOG.

Tagi: Jarosław Gowin, Humanistyka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików