50 mln zł na rozwój kolei – NCBR i PLK ogłaszają konkurs na projekty B+R

poniedziałek, 9 października 2017

Nowoczesny system transportu kolejowego, szybsze i bardziej ekologiczne podróże i innowacyjne systemy informatyczne – między innymi na to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą 50 mln złotych. Wspólne przedsięwzięcie NCBR oraz PKP PLK S.A. potrwa do końca 2023 roku, a nabór wniosków ruszy już 30 października.

Szumowski: kolej wymaga wspólnej pracy naukowców i przedsiębiorców

Ogłoszony dzisiaj program „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” ma za zadanie wspierać badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze infrastruktury kolejowej. – Realizacja inwestycji infrastrukturalnych, w tym technologicznych, jest dużym wyzwaniem i wymaga wspólnych prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych zarówno przez naukowców, jak i przedsiębiorców – ocenił projekt prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cel – wzrost konkurencyjności do 2026 roku

Głównym celem BRIK-u jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026. Efektem programu ma być stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na środowisko, sprawniejsze utrzymanie i modernizacja infrastruktury oraz podniesienie komfortu podróżnych.

– NCBR inicjuje projekty zwiększające innowacyjność poszczególnych sektorów gospodarki, odpowiadając na sygnały docierające do nas od przedstawicieli branży. Nasze doświadczenia z konkursu INNOTABOR potwierdzają, że sektor ma duży potencjał rozwoju. Liczymy, że współpraca z PKP PLK przyniesie kolejne nowatorskie projekty w strategicznej gałęzi gospodarki, jaką jest kolej – dodaje prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Największy program w historii infrastruktury kolejowej

Nowe rozwiązania mają poprawić efektywną eksploatację i zarządzanie infrastrukturą, co zapewni jej większą dostępność. Działania te przyczynią się także do zagwarantowania pasażerom wysokiej niezawodności przewozów kolejowych. – To pierwszy w historii Polski tak duży program badawczy dedykowany infrastrukturze kolejowej. Pozwoli on na wprowadzenie szeregu rozwiązań przyjaznych podróżnym oraz pomoże stworzyć bezpieczniejszy i jeszcze bardziej ekologiczny transport – podsumowuje Włodzimierz Żmuda, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji.

5 obszarów i 24 projekty

W programie wskazano pięć obszarów tematycznych. Są to:

  • digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego,
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko,
  • zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych,
  • zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich,
  • usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.

W ramach tych obszarów przewidziano 24 projekty badawczo-rozwojowe.

Dla jednostek naukowych i firm

Program jest dedykowany jednostkom naukowym, uczelniom oraz firmom z branży kolejowej. Nabór wniosków rozpocznie się już 30 października 2017 r. i potrwa do 29 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod tym linkiem.

Tagi: Łukasz Szumowski, Konkursy NCBR, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kolej, innowacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików