20 milionów złotych na II edycję Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

poniedziałek, 13 listopada 2017

Uniwersytety Trzeciego Wieku, Naukobus i Uniwersytety Młodego Odkrywcy – to trzy z programów MNiSW, wspierające ideę społecznej odpowiedzialności. Wpisują się one w założenia strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego, która zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych wśród różnych grup społecznych i wiekowych, upowszechnianie i popularyzację nauki, a także rozwijanie szerokiego forum aktywności społecznej.

II edycja programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Minister Jarosław Gowin ogłosił dzisiaj II edycję programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych uczelni, które wraz z podmiotami działającymi na rzecz edukacji podejmą się zorganizowania cyklu zajęć badawczych i edukacyjnych dla uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Zajęcia będą obywać się pod czujnym okiem naukowców na uniwersytetach bądź w instytucjach badawczych.

Uniwersytety Młodego Odkrywcy mają na celu integrowanie społeczności lokalnej wokół ośrodków akademickich, popularyzację nauki i rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród uczniów.

- Chcemy, by lokalne społeczności, w szczególności dzieci i młodzież, w maksymalnym stopniu korzystały z potencjału ośrodków akademickich, a uczelnie w jeszcze większym zakresie angażowały się w ich rozwój, inicjując przedsięwzięcia w ramach społecznej odpowiedzialności nauki. Dzięki niej budujemy silniejsze społeczności lokalne i wzmacniamy kapitał społeczny, który dla rozwoju Polski jest równie ważny jak konkurencyjność naszej gospodarki   – mówił wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Uczelnie otworzą drzwi nie tylko dla studentów

500 tys. zł – o takie dofinansowanie w konkursie UMO mogą starać się uczelnie, które przygotują projekt cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży. Powinny one służyć rozwojowi umiejętności matematyczno-przyrodniczych, krytycznego myślenia, kreatywności czy rozwiązywania problemów. Zajęcia powinny także rozwijać znajomość języków obcych i umiejętności pracy w grupie.

Budżet konkursu, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wynosi 20 mln złotych. Do tej pory na Uniwersytety Młodego Odkrywcy ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczyło łącznie 2,3 mln złotych. Dzięki temu liczba uniwersytetów dziecięcych zwiększyła się o 25%. UMO działają obecnie we wszystkich województwach, w Polsce realizowanych jest obecnie 65 takich projektów.

Nabór wniosków w II edycji konkursu będzie trwał od 18 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie www.ncbr.gov.pl/umo.

Tagi: Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Jarosław Gowin

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików