15 mln zł od MNiSW na Polish Studies w Cambridge

piątek, 14 lipca 2017

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge będą rozwijać program studiów polskich działających na brytyjskiej uczelni. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 14 lipca. Centrum Studiów Polskich w Cambridge będzie finansowane ze specjalnej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Porozumienie pozwoli na rozwój programu nauczania języka polskiego oraz literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie w Cambridge, a także na zacieśnianie współpracy naukowej między UW a uczelnią w Cambridge.

Gowin: pogłębiamy współpracę między Polską a Wielką Brytanią

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaznaczył, że Polish Studies na Uniwersytecie w Cambridge są szansą, by polskie doświadczenie historyczne, nasza kultura, nauka i współczesność były lepiej znane w Europie. – Powstanie studiów polskich na Cambridge to szansa także dla nas Polaków, byśmy lepiej sami siebie rozumieli  – mówił.  Zdaniem premiera to także niepowtarzalna okazja dla Polaków, by spojrzeć na samych siebie oczami najlepszych uczonych z całego świata. – Stawiamy właśnie kolejny krok w stronę pogłębienia współpracy naukowej między Polską a Wielką Brytanią – komentował Jarosław Gowin.

W planach jest prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, realizacja wspólnych polsko-brytyjskich projektów naukowych. Centrum będzie zajmowało się także promowaniem polskiej kultury i nauki w środowisku brytyjskim oraz lepszego zrozumienia roli Polski w historii Europy i jej obecnego znaczenia.

Sukces programu pilotażowego

Nowy program będzie opierał się na sukcesie czteroletniego programu pilotażowego studiów polskich w Cambridge kierowanego przez dr. Stanleya Billa, specjalistę w dziedzinie literatury i kultury polskiej. To inicjatywa Departamentu Studiów Słowiańskich Uniwersytetu w Cambridge. W 2016 roku program został uznany za najlepszy w rankingu University Subject Tables. Otrzymał wsparcie finansowe od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

– Kontynuacja funkcjonowania Polish Studies na Uniwersytecie w Cambridge jest szansą dla obu stron na rozwój współpracy w zakresie nauczania i badań. Określenie form tej współpracy będzie jednym z zadań Advisory Board, w skład której wejdą przedstawiciele Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – powiedział dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

14 lipca porozumienie podpisali prof. Leszek Borysiewicz, rektor (vice-chancellor) Uniwersytetuw Cambridge, i prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało na ten cel 15 mln złotych.

– Cieszymy się, że wzmocnimy relacje z naszymi kolegami z Polski, co nie tylko ma strategiczne znaczenie dla Uniwersytetu w Cambridge, lecz także dla tego momentu w dziejach Europy – podkreślił prof. Martin Millett, dyrektor School of Arts and Humanities Uniwersytetu w Cambridge.

Dla podkreślenia znaczenia współpracy między uniwersytetami jesienią w Warszawie odbędziesię oficjalna uroczystość z udziałem przedstawicieli obu uczelni.

Tagi: Jarosław Gowin, współpraca międzynarodowa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików