Aktualności

 • Prawie 10 mln złotych otrzyma dziesięć projektów wyłonionych w konkursie „Szlakami Polski Niepodległej” – programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Łódzki, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna i Szkoła Filmowa w Łodzi – to łódzkie uczelnie, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył dzisiaj symboliczne czeki beneficjentom konkursu w ramach I i II ścieżki. Dzięki dofinansowaniu uczelnie będą mogły m.in. zorganizować zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podnieść poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji czy zrealizować projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Mobilne planetarium pozwalające na podróż po kosmosie – tak w najkrótszych słowach można przedstawić nowe przedsięwzięcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Planetobus dołącza tym samym do jeżdżącego już po kraju Naukobusa. Oba pojazdy będą przemierzały Polskę i popularyzowały naukę wśród dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości. Nową odsłonę projektu edukacyjnego Nauka dla Ciebie, który jest częścią tzw. strategii Gowina, zainaugurował w Kobyłce na Mazowszu wicepremier i szef resortu nauki.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Kolejny ważny etap prac nad Konstytucją dla Nauki za nami. Rada Ministrów przyjęła dziś reformę szkolnictwa wyższego. MNiSW pracowało nad projektem dwa lata, angażując w proces tworzenia ustawy jak najwięcej środowisk akademickich. Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy reformy uwzględniali spływające do ministerstwa uwagi, Konstytucja dla Nauki doczekała się licznych głosów poparcia. Wejścia w życie ustawy oczekują studenci i doktoranci (Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów), a także uczelnie akademickie i zawodowe (Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych). Głosy poparcia dla kierunku zmian płyną również od przedsiębiorców (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), a także organizacji pozarządowych (Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Koliber, Fundacja dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej). Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 roku.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Nowe ścieżki kariery akademickiej, utworzenie szkół doktorskich, a także likwidacja wymogu habilitacji – m.in. takie rozwiązania wprowadzane w Konstytucji dla Nauki doceniły polskie organizacje pozarządowe. Reformę Jarosława Gowina poparły Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Koliber, Fundacja dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. W ramach pierwszego z nich naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie projektów badawczych (np. zakupu lub wytworzenia niezbędnej aparatury naukowo-badawczej). W drugim swoją szansę na kierowanie projektem mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln złotych.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Doskonałość dydaktyczna, zintensyfikowanie współpracy między nauką a biznesem czy zwiększenie umiędzynarodowienia – to tylko niektóre z działań, na które uczelnie mogą przeznaczyć środki uzyskane w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji w Szczecinie wręczył symboliczne czeki beneficjentom konkursu w ramach I i II ścieżki. Dofinansowanie otrzyma pięć szczecińskich uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Sztuki i Pomorski Uniwersytet Medyczny. Łączne wsparcie w ramach konkursu dla szczecińskich szkół wyższych wyniesie ponad 40 mln złotych.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza resortu nauki, ogłosiła dziś wyniki I ścieżki konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. Ze względu na wysoką jakość merytoryczną projektów budżet konkursu został zwiększony – z 500 mln do prawie 700 mln złotych.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku była nie tylko pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię, ale także pierwszą filią uczelni zagranicznej na Litwie. Dzięki niej polska młodzież mieszkająca na Litwie od 10 lat może kształcić się na poziomie akademickim w języku ojczystym. Wicepremier Jarosław Gowin podpisał dzisiaj umowę pomiędzy MNiSW a Uniwersytetem w Białymstoku ws. dofinansowania przebudowy i rozbudowy budynku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie. Planowane łączne dofinansowanie inwestycji to 18 952 000 zł.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej