Strona główna

Poprzedni
 • 20 marca 2018

  Rząd przyjął Konstytucję dla Nauki!

  Kolejny ważny etap prac nad Konstytucją dla Nauki za nami. Rada Ministrów przyjęła dziś reformę szkolnictwa wyższego. MNiSW pracowało nad projektem dwa lata, angażując w proces tworzenia ustawy jak najwięcej środowisk akademickich. Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy...

 • Polskie powroty

  07 marca 2018

  Polskie Powroty ‒ rusza pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

  Możliwość stworzenia własnej grupy projektowej, wynagrodzenie dla powracającego naukowca ‒ nawet do 350 tys. zł rocznie przez 4 lata, szansa dla uczelni na wzmocnienie potencjału naukowego, na zatrudnienie dobrych naukowców bez ponoszenia dodatkowych kosztów ‒ to tylko niektóre korzyści...

 • 07 marca 2018

  INNoship – kurs na innowacje w polskim przemyśle stoczniowym

  Pierwszy konkurs w ramach pilotażu programu sektorowego INNOship ogłosiło właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza MNiSW. Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Związek Pracodawców Forum Okrętowe, ma za zadanie wspomóc prace badawczo-rozwojowe w przemyśle stoczniowym. W...

 • J. Górniak: odpowiedź na tezy „Apelu o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina”

  06 marca 2018

  J. Górniak: odpowiedź na tezy „Apelu o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina”

  "Szkolnictwo wyższe i badania naukowe w Polsce wymagają poważnej reformy, która popchnie je na zdecydowanie wyższy poziom. To jest obecnie wyzwanie cywilizacyjne dla Polski. Storpedowanie tej reformy w imię takich czy innych interesów źle służy naszej ojczyźnie" —...

 • 09 lutego 2018

  Ćwierć mld zł dla 28 polskich uczelni na dydaktykę, współpracę międzynarodową i zarządzanie

  248 mln zł – to kwota dofinansowania, dzięki której 28 uczelni zorganizuje zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podniesie poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji i zrealizuje projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej. Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego...

Następny

Aktualności

Więcej aktualności


Dla mediów Rok w MNiSW Ciała doradcze Baza ogłoszeń

Dla mediów

Osiągnięcia polskiej nauki

Gremia doradcze

Praca
w nauce
i szkolnictwie
wyższym


O ministerstwie

Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów,
minister nauki i szkolnictwa wyższego

Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, uczelni i naukowców.

Ministerstwo prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

O przyszłości i podziale środków na naukę współdecyduje środowisko naukowe - agencje takie jak Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Czerwony i czarny napis "Konstytucja dla nauki. Reforma inna niż wszystkie" na białym tle

Czerwone logo NKN na białym tleBiały napis "strategia Gowina" na granatowym tle

Komunikaty

Więcej komunikatów

Wydarzenia w polskiej nauce

Więcej o wydarzeniach w polskiej nauce